Impresszum

Kombinált impresszum (szolgáltató megjelölése) a távközlési médiákról szóló német törvény (TMG), a rádióról és távközlési médiákról szóló német államszerződés (RStV) alapján és információk a szolgáltatási tájékoztatási kötelezettségekről szóló rendelkezés (DL-InfoV) értelmében, az EU szolgáltatási irányelv (2006/123/EK, az EU2006, L376/36 „DRLR“ hivatalos közlönye) alapján

A német távközlési törvény 5. §-a értelmében, ahol az elektronikus üzleti kommunikációt egyesítő törvény (ElGVG) alaptörvény funkcióban lép fel, valamint az információs és kommunikációs szolgáltatások keretfeltételeit szabályozó német törvény (IuKDG) értelmében a szolgáltató és ezzel a kereskedelmi és üzletszerű weboldal kezelője a monta Klebebandwerk GmbH, melynek képviseletében Roy Gibson ügyvezető jár el.

Információk a szolgáltatási tájékoztatási kötelezettségekről szóló rendelkezés (DL-InfoV) 2. § (1) bekezdése értelmében

A jelen internetes megjelenés az alábbiakban feltüntetett vállalat információs szolgáltatása:

monta Klebebandwerk GmbH
Gottesackerstraße 17
D-87509 Immenstadt/Németország

Email: info@monta.de 
Web: www.monta.de 
Telefon: +49 8323 915-0
Telefax: +49 8323 915-112

A monta Klebebandwerk GmbH székhelye: D-87509 Immenstadt
Cégbíróság Kempten, HRB 12469
Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság (GmbH)
Alkalmazandó jog: A Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) joga
Finanzamt Kempten (Pénzügyi Hatóság - Kempten)
Adóazonosító szám: DE296199242

Képviseletre jogosult ügyvezető: Roy Gibson

Illetékes kamara
Industrie- und Handelskammer Schwaben (Ipari és Kereskedelmi Kamara - Schwaben)
Stettenstraße 1+3, D-86150 Augsburg

Külső adatvédelmi megbízott az EU adatvédelmi rendelet 37. cikk, ill. a német adatvédelmi törvény 38. § (1) bekezdése értelmében
Sven Lenz
Német Adatvédelmi Iroda
Kempteni iroda, www.deutsche-datenschutzkanzlei.de 
Az adatvédelmi megbízott elérhetősége e-mail-ben: lenz@deutsche-datenschutzkanzlei.de 

A jelen weboldal műszaki és elvi gondozása:
KODIAK Markenkommunikation GmbH, Bahnhof 1, D-88316 Isny im Allgäu
Telefon: +49 7562 97559-0, Email: info@kodiak.de 

A monta Klebebandwerk GmbH szolgáltatásának jellemzői
Természetes kaucsuk alapú és különböző hordozóanyagú magas minőségű ragasztószalagok gyártása és forgalmazása

Felelősség
A monta Klebebandwerk GmbH a jelen weboldalt saját belátása szerint és felelősségvállalás nélkül bármikor, előzetes bejelentés nélkül egészben vagy részben módosíthatja, vagy üzemeltetését leállíthatja. Külső weboldalakra mutató hivatkozások („hiperlinkek”) elhelyezésével a monta Klebebandwerk GmbH sem ezen weboldalakat, sem azok tartalmát nem tekinti a saját tulajdonának. A monta Klebebandwerk GmbH továbbá nem felelős ezen weboldalak vagy azok tartalmának elérhetőségéért.

© Szerzői jog
Minden jog fenntartva. A weboldalon található szövegekre, képekre és grafikákra, valamint azoknak a weboldalon való elrendezésére szerzői jog és más oltalmi jogok vonatkoznak. Ezen weboldalak tartalmát tilos kereskedelmi célból másolni, terjeszteni, módosítani vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni.

Megjegyzés: Általános egyenlő bánásmódról szóló német törvény (AGG)
A könnyebb olvashatóság érdekében a továbbiakban nem használunk nemspecifikus nyelvtani alakokat. Az egyes fogalmak az egyenlő bánásmód értelmében mindkét nemre vonatkoznak.

A jelen impresszumot készítette:
Német Adatvédelmi Iroda - Müncheni Adatvédelmi Iroda – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de